TV Connector

TV Connector


Liten boks som kobles til optisk eller analog audio utgang på TV


- Pares automatisk til høreapparatene

- Sender TV lyden direkte i høreapparatene.

- Streamingen starter automatisk når TV slåes på (kan endres til manuell).

- Kan kobles til et ubegrenset antall høreapparater.

- 15 m rekkevidde

- Kan sendes direkte til bruker


Art. Nr. 11198

HMS Art. Nr. 242478