RemoteControl

Remote Control


- For justering av volum og bytte av programmer i høreapparatene.

- Pares til høreapparatene uten å være koblet til software.


Art. nr. 11188