PhotoPhone100

PhotoPhone 100


Analog telefon med store knapper og høyttalende funksjon.

Den har ekstra sterk lyd og lysvarsling når det ringer.


- Telefon med enkel betjening

- Store knapper
- Teleslynge i røret
- Forsterkning opp til 30 dB

- Sterk ringelyd opp til 80 dB

- Tone og volum kontroll
- Lysvarsling
- Høyttalende funksjon

- 8 bilde ringeknapper + 3 direkte knapper

- Bruker kun strøm fra telefonlinjen


- Art. nr. 7064

- HMS art. nr. 249572


Tilbehør


RingFlash 100