Jam HD 9 Dir W

Jam HD9 Dir W (ITE)


- 10, 312 eller 13 batteri

- Telespole (T, MT, mT)

- Funksjonsknapp (volum eller program)

- 20 kanaler

- Retningsmikrofoner

- Tinnitus lydgenerator

- BiPhone

- AutoSurround HD med 7 ulike lyttesituasjoner

- SpeechBeam+


- Art. nr. 11390/11410/11420
Tilbehør


RCV2
uMic2

uStream

uDirect3

uTV3

Roger Pen