uDirect3

uDirect3


Robust bluetooth streamer for overføring av lyd fra mobiltelefon eller andre lydkilder.


- Overfører telefonsamtalen fra mobil til høreapparatene.

- Overfører musikk fra bluetoothenheter til høreapparatene

- Fjernkontrollfunksjon

- Kan være koblet opp mot 2 mobiltelefoner samtidig

- 20 timers streamingtid

- 10 meters rekkevidde fra bluetoothenhet til uDirect3

- 18 cm rekkevidde fra uDirect3 til høreapparatene

- Oppladbart batteri

- Har mulighet for å koble til Roger-pen via RogerX

- Bluetooth versjon 2.1