Sound SHD9 Stream

sound SHD9 Stream


- Direktestreaming til alle mobiltelefoner med Bluetooth (iOs og Android)

- 2,4GHz, Bluetooth

- Direktestreaming i stereo fra TV Connector til høreapparatene

- Lydgenerator for tinnitusbehandling.

- 20 kanaler

- Trykkbryter og 13-batteri

- S, P, SP-receiver

- IP68 sertifisert

- SpeechBeam SHD-3 og SphereSound SHD

- AutoSurroundHD med 7 ulike lyttesituasjoner

- SurroundOptimizerHD

- BiLink

- Stream Remote app for å kontrollere høreapparatenes programmer,

  volum, balanse mellom TVlyd og omgivelseslyd.

- Ingen egenandel