JamHD BTE

jamHD BTE (Tynnslange/hook)


- 312 batteri

- Telespole (T, MT, mT)

- Funksjonsknapp for volum eller programendring.

- 20 kanaler

- Retningsmikrofon

- Tinnitus lydgenerator

- BiPhone, overfører lyd fra øret hvor telefonrøret holdes til det motsatte øret.

- AutoSurround HD, automatisk lytteprogram bestående av 7 ulike lyttesituasjoner

- SpeechBeam+, optimaliserer lytting til tale i utfordrende situasjoner.

- Kompatibel med fjernkontroll og alt av vårt streaming tilbehør

- IP 67-sertifisering