SoundHD

soundHD S312 og S13 (RITE)


- Lydgenerator for tinnitusbehandling.

- 20 kanaler

- 312 eller 13-batteri

- Telespole

- Trykkbryter

- S, P, SP-receiver

- S13 er IP67 sertifisert

- S312 IP57 sertifisert

- SpeechBeam+

- AutoSurroundHD med 7 ulike lyttesituasjoner

- SurroundOptimizerHD

- BiPhone/BiLink

- Mulighet for alt av tilbehør og RogerPen

- Ingen egenandel